ARHITEKTURA
STROJARSTVO
KONTAKT
O NAMA
REFERENCE

 

K2 ART

 

 


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ARHITEKTURA
STROJARSTVO
STRUČNI NADZOR

 

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

VRSTA PROJEKTA:

GRAD LUDBREG

GRADSKA SPORTSKA DVORANA

ARH. I STROJ. PROJEKT

IZI PROM d.o.o.

Mursko Središće

REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

ARH. I STROJ. PROJEKT

HORVAT-TRGOVINA d.o.o.

KERAKAM d.o.o. Šenkovec

KORUNIĆ

STAMBENO-POSLOVNI KOMPEKS ŠENKOVEC

ARH. I STROJ. PROJEKT

LUSTERI VUKOVIĆ d.o.o.

Pribislavec

POSLOVNA GRAĐEVINA Pribislavec

ARH. I STROJ. PROJEKT

LEŠKO d.o.o. Vratišinec

POSLOVNO-PROIZVODNA

ARH. I STROJ. PROJEKT

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.

Čakovec

POSLOVNI CENTAR MEĐIMURJE PLIN

ARH. I STROJ. PROJEKT

MTC d.o.o.

Čakovec

TRGOVAČKI CENTAR MTC ČAKOVEC

ARH. I STROJ. PROJEKT

PLINOTEHNIKA d.o.o.

Čakovec

BENZINSKA POSTAJA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

ARH. I STROJ. PROJEKT

KERAKAM d.o.o. Šenkovec

VIŠESTAMBENA ZGRADA – URBANA VILA ČAKOVEC JUG

ARH. I STROJ. PROJEKT

BETEX d.o.o.

Belica

SUPERMARKET MURSKO SREDIŠĆE

SUPERMARKET PODTUREN

TRGOVAČKI CENTAR BETEX PRELOG

ARH. I STROJ. PROJEKT

TRGOPROM d.o.o.

Čakovec

POSLOVNO-TRGOVAČKI CENTAR TRGOPROM     SKLADIŠTE

ARH. I STROJ. PROJEKT

AC JESENOVIĆ d.o.o.

Čakovec

REKONSTRUKCIJA SERVISA VOLKSWAGEN

ARH. I STROJ. PROJEKT

AK JESENOVIĆ d.o.o.

Domašinec

AUTOSALON I SERVIS ŠKODA KOPRIVNICA

ARH. I STROJ. PROJEKT

GRADWEST d.o.o.

Vučetinec

POSLOVNO-PROIZVODNA GRAĐEVINA GRADWEST NEDELIŠĆE

ARH. I STROJ. PROJEKT

HE ČAKOVEC

NADSTREŠNICA ZA PARKIRANJE  AUTOMOBILA

 

 

MEDIKOL d.o.o.

Zagreb

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ – GRAĐEVINA CIKLOTRONA

ARH. I STROJ. PROJEKT

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT

POLIKINIKA I PET/CT CENTAR MEDIKOL

ARH. I STROJ. PROJEKT

PARKETI RADIKOVIĆ d.o.o. Prelog

STAMBENO-POSLOVNA I POSLOVNA GRAĐEVINA

ARH. I STROJ. PROJEKT

ALPRO ŠARDI d.o.o.

Selnica

POSLOVNO-PROIZVODNA GRAĐEVINA

ARH. I STROJ. PROJEKT

LAJTMAN-KRIŽAIĆ MARTA, dr.med.

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA

ARH. I STROJ. PROJEKT

FERRO-PREIS d.o.o. Čakovec

POSLOVNO-PROIZVODNA

ARH. I STROJ. PROJEKT

GRAD ČAKOVEC

DETALJNI PLAN UREĐENJA BLOK 1

URBANISTIČKI PROJEKT

MIDI d.o.o.                 Ivanovec

POSLOVNO-PROIZVODNA

ARH. I STROJ. PROJEKT

STOLARIJA SEREC Nedelišće

POSLOVNO-PROIZVODNA GRAĐEVINA

ARH. I STROJ. PROJEKT

SOBOČAN INTERIJERI d.o.o. Hlapičina

POSLOVNE GRAĐEVINE MURSKO SREDIŠĆE

ARH. I STROJ. PROJEKT

HUNJADI VLADIMIR

MALA FOTOVOLTAIČNA (SOLARNA) ELEKTRANA

ARH.PROJEKT

OBRT “KAMENGRAD“ Starigrad, Koprivnica

VISNKI PODRUM SA KUŠAONOM

ARH. I STROJ. PROJEKT

DAN-JAR d.o.o. Zagreb

KOMPLEKS SEOSKOG TURIZMA ŠTRIGOVA

ARH. I STROJ. PROJEKT

DTR d.d. Zagreb

POSLOVNO-PROIZVODNA GRAĐEVINA DTR BRCKOVLJANI

ARH. I STROJ. PROJEKT

MI-MONT d.o.o. Čakovec

HOTEL ČAKOVEC ****

ARH.  PROJEKT

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD SA SPORTSKOM DVORANOM

ARH. I STROJ. PROJEKT

DRVOTRADE d.o.o.

Nedelišće

POSLOVNA

ARH. I STROJ. PROJEKT

TRIGRANIT LANIŠTE d.o.o. Zagreb

UREĐENJE LOKALA “LEPTIRIĆ“ ARENA CENTAR

 

MTČ TVORNICA RUBLJA d.d. Čakovec

KOTLOVNICA

 

GRADNJA PMP d.o.o. Čakovec

STAMBENO-POSLOVNA

 


K2 ART d.o.o. Čakovec – REFERENCE

 

STROJARSKE INSTALACIJE - IVAN KLASIĆ, dipl.ing.stroj.

POPIS STRUČNIH POSLOVA – kao odgovorni PROJEKTANT u svim navedenim poslovima u
razdoblju do 2010 godine / tvrtka Međimurje Inženjering d.d. ČakovecSTRUČNI NADZORINVESTITOR:

GRAĐEVINA:

VRSTA PROJEKTA:

MTČ DD TVORNICA RUBLJA

PLINSKA KOTLOVNICA

STROJARSKI PROJEKT

MIN-MEĐIMURJE D.O.O.

TEHNOLOŠKO INOVACIJSKI CENTAR ČAKOVEC

STROJARSKI PROJEKT

GP STANORAD

STAMBENA

STROJARSKI PROJEKT

GRAD ČAKOVEC

SPORTSKA DVORANA I OŠ ČKOVEC

STROJARSKI PROJEKT

WAM-PRODUKT D.O.O. BREZNIČKI HUM

PROIZVODNO POSLOVNA

PROIZVODNO POSLOVNA

PIPO VS d.o.o.
Čakovec

KLAONICA PERADI S PRATEĆIM SADRŽAJIMA

STROJARSKI PROJEKT

OŠ BELICA

DOGRADNJA OŠ BELICA

STROJARSKI PROJEKT

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

DOGRADNJA OŠ NEDELIŠĆE

STROJARSKI PROJEKT

DRŽAVNI ARHIV VARAŽDIN

ADAPTACIJA OŠ ŠTRIGOVE U DRŽAVNI ARHIV

STROJARSKI PROJEKT

BETEX d.o.o. BELICA

POSLOVNA-SUPERMARKET Goričan

STROJARSKI PROJEKT

CARITAS NADBISKUPIJE Zagreb

DOM ZA HENDIKEPIRANU DJECU

STROJARSKI PROJEKT

KOLAREK VLADO

BENZINSKA POSTAJA PRELOG

STROJARSKI PROJEKT

BETEX d.o.o. BELICA

POSLOVNA-SUPERMARKET G.Mihaljevec

STROJARSKI PROJEKT

GRAD ČAKOVEC

STRELJANA ČAKOVEC

STROJARSKI PROJEKT

MEĐIMURSKA BANKA d.d.
ČAKOVEC

POSLOVNICA ČAKOVEC

 STROJARSKI PROJEKT

 

GRAD ČAKOVEC

II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC-JUG

STROJARSKI PROJEKT

PROVINCIJALAT SESTARA KARMELIĆANKI Zagreb

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE Belica

STROJARSKI PROJEKT

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
Čakovec

UREĐAJ ZA ODORIZACIJU PLINA MRS VARAŽDIN II

STROJARSKI PROJEKT

BETEX d.o.o. BELICA

POSLOVNA-SUPERMARKET Podturen

STROJARSKI PROJEKT

MEĐIMURJEPLET d.d.
Čakovec

KOTLOVNICA ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE IZ BIOMASE Čakovec

STROJARSKI PROJEKT

LUSTERI VUKOVIĆ

POSLOVNA HALA

STROJARSKI PROJEKT

COMER d.o.o. Ivanovec

POSLOVNA

STROJARSKI PROJEKT

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE HODOŠAN

STACIONAR ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BOLESNIKA HODOŠAN

STROJARSKI PROJEKT

SMILJANEC ANICA

POSLOVNA UGOSTITELJSKA-RESTORAN

STROJARSKI PROJEKT

ELTING d.o.o.
Nedelišće

POSLOVNA HALA

STROJARSKI PROJEKT

TVORNICA MREŽA I AMBALAŽE
d.o.o. Biograd na Moru

POSLOVNI KOMPLEKS – TVORNICA ZA IZRADU MREŽA

STROJARSKI PROJEKT

BETEX d.o.o. BELICA

POSLOVNA-SUPERMARKET Prelog

STROJARSKI PROJEKT

KLIMATEHNIKA PINTARIĆ d.o.o.

STAMBENO-POSLOVNA Čakovec

STROJARSKI PROJEKT

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
Čakovec

REKONSTRUKCIJA PLINSKIH MREŽA U MEĐIMURJU

PLINSKE  INSTALACIJE

VILE BAROK d.o.o.
Varaždin

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS Varaždin

STROJARSKI PROJEKT

VINDIJA d.d. VARAŽDIN

PROIZVODNO POSLOVNA

STROJARSKI PROJEKT

STOLARIJA SEREC

PROIZVODNA HALA

 STROJARSKI PROJEKT

ALPRO ŠARDI d.o.o.

Selnica

 

POSLOVNO-PROIZVODNA GRAĐEVINA

 STROJARSKI PROJEKT

Povratak na vrh  


INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

VRSTA PROJEKTA:

D.G.COMMERCE d.o.o. PRELOG

SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR S PRATEĆIM SADRŽAJIMA

STROJARSKI PROJEKT

BURE COMMERCE d.o.o.
Biograd na Moru

POSLOVNO SKLADIŠNI KOMPLEKS

STROJARSKI PROJEKT

INTERMEGRAD d.o.o. ČAKOVEC

STAMBENO POSLOVNA

STROJARSKI PROJEKT

LUKAPS d.o.o.       LUDBREG

PROIZVODNO-POSLOVNI KOMPLEKS

STROJARSKI PROJEKT

STUDIO XENIA DESING d.o.o. ČAKOVEC

PROIZVODNO-POSLOVNA

STROJARSKI PROJEKT

MINISTARSTVO FINANCIJA RH

CARINSKA UPRAVA KOPRIVNICA

STROJARSKI PROJEKT

GRAD ČAKOVEC

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

STROJARSKI PROJEKT

TEGRA d.d. Čakovec

STAMBENI NIZ ČAKOVEC

STROJARSKI PROJEKT

VURAIĆ TOMO

BENZINSKA POSTAJA Breznički Hum

STROJARSKI PROJEKT

MM BENZ2
Čakovec

BENZINSKA POSTAJA

STROJARSKI PROJEKT

TRGO PRIJEVOZ PERAIĆ

BENZINSKA POSTAJA POLAČA

 

STROJARSKI PROJEKT

PLINOTEHNIKA d.o.o. Čakovec

BENZINSKA POSTAJA IVANOVEC

 

 

STROJARSKI PROJEKT

TRGOKONTAKT d.o.o. Čakovec

TVORNICA ZA PRERADU KRUMPIRA

 

 

STROJARSKI PROJEKT

VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE

POSLOVNI KOMPLEKS BUTONIGA
POSTROJENJE ZA KONDICIONIRANJE
VODE

 

 

STROJARSKI PROJEKT

GUMIIMPEX d.o.o. Varaždin

INDUSTRIJSKO-POSLOVNA

 

 

STROJARSKI PROJEKT

IZOLIT d.o.o. PRELOG

KOTLOVNICA

 

 

STROJARSKI PROJEKT

KOPLAST d.o.o. PRELOG

KOTLOVNICA

 

 

STROJARSKI PROJEKT

HEPLAST d.o.o. PRELOG

KOTLOVNICA

 

 

STROJARSKI PROJEKT

OŠ MACINEC

KOTLOVNICA

 

STROJARSKI PROJEKT

OPĆINA VRATIŠINEC

KOTLOVNICA

 

STROJARSKI PROJEKT

RAGUSA d.o.o.
Pušćine

KOTLOVNICA

 

 

STROJARSKI PROJEKT

DRŽAVNI ARHIV
VARAŽDIN

KOTLOVNICA

 

 

STROJARSKI PROJEKT

MODEKS d.d. Mursko
Središće

HOTEL VUČKOVEC

 

STROJARSKI PROJEKT

MIDI d.o.o.
Ivanovec

PROIZVODNA HALA

 

STROJARSKI PROJEKT

VETING d.o.o. i
VOEST ALPINE

SKLADIŠNA HALA S ANEKSOM

 

STROJARSKI PROJEKT

SIRKO d.o.o.
Krištanovec

SIRANA I MLJEKARA Krištanovec

 

STROJARSKI PROJEKT

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  RH

POLICIJSKA POSTAJA PRELOG

 

STROJARSKI PROJEKT

MINISTARSTVO PROSVJETE RH

SPORTSKA DVORANA PRELOG

STROJARSKI PROJEKT

ELTING d.o.o.
NEDELIŠĆE

POSLOVNA

STROJARSKI PROJEKT

INTEREUROPA RTC d.d.

POSLOVNA

STROJARSKI PROJEKT

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA RH

OSNOVNA ŠKOLA KOTORIBA

STROJARSKI PROJEKT

HESPO d.o.o.
PRELOG

POSLOVNA

STROJARSKI PROJEKT

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA RH

ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA ŠTRIGOVA

STROJARSKI PROJEKT

CENTAR KOVAČIĆ d.o.o.
Ludbreg

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS

STROJARSKI PROJEKT

PIPO VS d.o.o.
Čakovec

POSLOVNA – KLAONICA PERADI

STROJARSKI PROJEKT

ARTEFERRO d.o.o.
GORIČAN

POSLOVNA HALA

STROJARSKI PROJEKT

OŠ LEPOGLAVA

ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA LEPOGLAVA

STROJARSKI PROJEKT

HREŠČ MARIJA I STJEPAN

APARTHOTEL ZADAR

STROJARSKI PROJEKT

MEĐIMURJE NEKRETNINE d.o.o.

ADAPTACIJA VOJARNE - VELEUČILIŠTE

 

STROJARSKI PROJEKT

GP STANORAD d.o.o.
Čakovec

VIŠESTAMBENA ZGRADA Čakovec

 

STROJARSKI PROJEKT

GRAD ČAKOVEC

OSNOVNA ŠKOLA I SPORTSKA DVORANA

STROJARSKI PROJEKT

OPĆINA OREHOVICA

DOM KULTURE

STROJARSKI PROJEKT

LEŠKO d.o.o.
Vratišinec

POSLOVNA HALA

STROJARSKI PROJEKT

KOKA d.o.o.
Varaždin

PERADNJAK VRBANOVEC

 

STROJARSKI PROJEKT

BETEX d.o.o.
Belica

SUPERMARKET GORIČAN
SUPERMARKET G. MIHALJEVEC
SUPERMARKET M. SREDIŠĆE
PODTUREN

 

 

 

STROJARSKI PROJEKT

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA RH

GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC

 

STROJARSKI PROJEKT

NECKERMANN d.o.o.
VARAŽDIN

POSLOVNA HALA S ANEKSOM

 

STROJARSKI PROJEKT

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

CENTAR ZA KULTURU

 

STROJARSKI PROJEKT

GRAD LUDBREG

SPORTSKA DVORANA

STROJARSKI PROJEKT

STAMBENA ZADRUGA “SAVA“

VIŠESTAMBENA ZGRADA Zagreb

 

STROJARSKI PROJEKT

VINDIJA d.d.
VARAŽDIN

POSLOVNA HALA S ANEKSOM Dugopolje

 

STROJARSKI PROJEKT

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
Čakovec

POSLOVNA - kogeneracija

 

STROJARSKI PROJEKT

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE HODOŠAN

STACIONAR ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
BOLESNIKA

 

STROJARSKI PROJEKT

INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE d.o.o.
Zagreb

POSLOVNI KOMPLEKS SPLIT

 

 

STROJARSKI PROJEKT

VINDIJA d.d.
VARAŽDIN

POSLOVNA HALA S ANEKSOM Metković

 

STROJARSKI PROJEKT

MEĐIMURJE PLIN
Čakovec

POSLOVNA ZGRADA

 

STROJARSKI PROJEKT

AC JESENOVIĆ d.o.o.

POSLOVNA Koprivnica

 

STROJARSKI PROJEKT

BURE COMMERCE d.o.o.
Biograd na Moru

POSLOVNI KOMPLEKS – TVORNICA ZA IZRADU MREŽA

 

STROJARSKI PROJEKT

BRANKO GAGIĆ

HOTEL BELVEDERE Biograd na Moru

STROJARSKI PROJEKT

PANA STOLARIJA d.o.o.
Čakovec

KOTLOVNICA NA BIOMASU

STROJARSKI PROJEKT

ANTONČIĆ NENO

POSLOVNA (proizvodnja rakije) Štrigova

STROJARSKI PROJEKT

OSNOVNA ŠKOLA DOMAŠINEC

SPORTSKA DVORANA

 

STROJARSKI PROJEKT

VILE BAROK d.o.o.
Varaždin

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS

 

STROJARSKI PROJEKT

OŠ OREHOVICA

SPORTSKA DVORANA

 

STROJARSKI PROJEKT

OŠ Sveti Martin na Muri

SPORTSKA DVORANA

 

STROJARSKI PROJEKT

PEKARA CVEK d.o.o.

PROIZVODNA HALA

 

STROJARSKI PROJEKT

HRVATSKE CESTE d.o.o.

POSLOVNA – stacionar za održavanje

 

STROJARSKI PROJEKT

GRAD ČAKOVEC

SPORTSKA DVORANA 1. OŠ Čakovec

 

STROJARSKI PROJEKT

OPĆINA PRIBISLAVEC

OSNOVNA ŠKOLA I SPORTSKA DVORANA

 

STROJARSKI PROJEKT

 MEĐIMUSKA BANKA d.d.
Čakovec

POSLOVNICE:
PRELOG, ZAGREB, DOMAŠINEC, M. SREDIŠĆE, VARAŽDIN, ČAKOVEC

 

 

 

STROJARSKI PROJEKT

AC JESENOVIĆ d.o.o.

POSLOVNA Čakovec

STROJARSKI PROJEKT

ABILIA d.o.o.
ROVINJ

VIŠESTAMBENA ZGRADA

 

STROJARSKI PROJEKT

OŠ GORIČAN

SPORTSKA DVORANA GORIČAN

STROJARSKI PROJEKT

TRIGLAV OSIGURANJE d.d.
ZAGREB

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS

 

STROJARSKI PROJEKT

ALPRO d.o.o.
SELNICA

POSLOVNA HALA

 

STROJARSKI PROJEKT

HT d.d.
ZAGREB

POSLOVNA ZGRADA V. Gorica

 

STROJARSKI PROJEKT

FERRO PREIS d.o.o.
Čakovec

POSLOVNA HALA

 

STROJARSKI PROJEKT

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR SPLIT

PRENAMJENA DIJELA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U PET/CT CENTAR

 

STROJARSKI PROJEKT

MEDIKOL d.o.o. Zagreb

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE CIKLOTRONA, UGRADNJA ZAMJENSKOG I IZMJEŠTANJE POSTOJEĆEG CIKLOTRONA

 

 

 

STROJARSKI PROJEKT

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

ADAPTACIJA PAVILJONA BR. 4

 

 

STROJARSKI PROJEKT

IZI-PROM d.o.o.

TRGOVAČKI CENTAR MTC Čakovec

STROJARSKI PROJEKT

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

ŠKOLA I SPORTSKA DVORANA SV. JURAJ NA BREGU

 

STROJARSKI PROJEKT

STOLARIJA SEREC

PROIZVODNA HALA

STROJARSKI PROJEKT

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
Čakovec

STUDIJA PLINOFIKACIJA MEĐIMURJA

PLINSKE INSTALACIJE

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
Čakovec

PLINSKI PRIGRADSKI PRSTEN GRADA ČAKOVA

PLINSKE INSTALACIJE

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
Čakovec

PLINSKI PRSTEN GRADA PRELOGA

PLINSKE INSTALACIJE

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
Čakovec

PLINSKI PRSTEN GRADA MURSKOG SREDIŠĆA

PLINSKE INSTALACIJE

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
Čakovec

PLINOVODI VEĆINE NASELJA U  U MEĐIMURJU

PLINSKE INSTALACIJE

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.
Čakovec

REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH PLINSKIH SISTEMA U GRADU ČAKOVCU

PLINSKE INSTALACIJE

KRAKOM  d.o.o.
Krapina

PLINOVODI U OPĆINAMA PETROVSKO,RADOBOJ,JESENJE,MIHOVLJAN

PLINSKE INSTALACIJE

GRAD KOPRIVNICA

PLINOVODI DIJELA GRADA KOPRIVNICE

PLINSKE INSTALACIJEK2 ART d.o.o. Čakovec – REFERENCE

 

Reference uključuju i projekte na kojima su zaposlenici iz tvrtke K2 ART d.o.o. bili odgovorni projektanti u
 do 2010 godine u tvrtci Međimurje Inženjering d.d. Čakovec


KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. – GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT ARHITEKTURE
IVAN KLASIĆ, dipl.ing.stroj. – PROJEKTANT STROJARSKIH I HIDROINSTALACIJA